Sport  >  Fudbal

Fudbal je u Magliću verovatno najmasovniji sport, ali sa uspehom koji nije srazmeran popularnosti. Najveći uspeh u istoriji FK „Maglić“ je osvajanje kupa Maršala Tita na području bačkopalanačke lige 1973. godine. Nekoliko vrsnih fudbalera –prvoligaša i internacionalaca, poniklo je u Magliću, među kojima se posebno ističe Miloš Đurić.