Obrazovanje i nauka  >  Predrag Đurić

Rođen je 1974. godine u Novom Sadu, ali je najveći deo života proveo u Magliću. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirao je 1999. godine, magistrirao 2003 (Naziv teze: Uloga reakcionog vremena i nekih osobina ličnosti vozača na epidemiologiju saobraćajnog traumatizma u Vojvodini), specijalizirao epidemiologiju 2005, a doktorirao 2008. godine (naziv diesertacije: Uticaj programa unapređenja prevencije i kontorle krvnoprenosivih infekcija na smanjenje profesionalnog rizika radnika u zdravstvu).

Trenutno je šef Katedre za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Predsednik Pokrajinske HIV komisije i Predsednik Epidemiološke sekcije Društva lekara Vojvodine. Bio je pokretač i glavni i odgovorni urednik Vojvođanskog epidemiološkog mesečnika. Objavio je oko sto naučnih i stručnih radova i publikacija u zemlji i inostranstvu.