Obrazovanje i nauka  >  Silvana Andrić

Rođena je 15. 11. 1968. u Novom Sadu, a detinjstvo i mladost provodi u Novom Sadu. Diplomirala je 1992. na PMF-u u Novom Sadu. grupa biologija.

Magistrirala je 1995. na PMF u Novom Sadu, smer biohemija (magistrarski rad: Ispitivanje potencijalne antiandrogen aktivnosti 16,17-disupstituisanih steroidnih derivata). Marta 1999. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom »Akutni efekat komercijalnih smeša polihlorovanih bifenila (PCB) na steroidogenu funkciju testisa. Na PMF.u radi kao profesor za naučnu oblast Fiziologija životinja. Specijalizacije: Univerzitet Ilinois, Urbana (avgust 1998); NIH, NICHD, Bethesda, Marylend, od 2001-2004. godine. Bavi se istraživanjima u oblasti reproduktivne endokrinologije i ekotoksikologije.

Do sada objavila više desetina naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Učestvovala je na brojnim, uglavnom međunarodnim skupovima. Član je Srpskog biološkog društva, Društva biohemičara Vojvodine, i Internacionalnog društva endokrinologa (Endocrine Society).