Kultura  >  KUD "Đura Jakšić"

Godine 1954. osnovano je kulturno-umetničko društvo “Moša Pijade”, koje dve godine kasnije menja ime u “Đura Jakšić”, prema poznatom vojvođanskom pesniku. Od samog početka 1950-ih godina u Magliću je prisutan veliki entuzijazam za kulturu. Tako uspešno funkcioniše dramska sekcija, koja uglavnom izvodi dela domaćih klasika, muzička, pevačka i folklorna sekcija. Narednih godina aktivnosti KUD postaju još intenzivnije i brojnije, poseno nakon izgradnje Doma kulture. Početkom 1990-ih rad gotovo da zamire, naročito kada je najveći deo Doma kulture pretvoren u kafanu (danas je tamo kladionica). Tek u poslednjih nekoliko godina oživljava rad folklorne sekcije.