Kultura  >  Radivoj Stanivuk

Rođen je u Zrenjaninu 1960. godine, ali je odrastao i danas živi u Magliću. Diplomirao je međunarodnu politiku na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a magistrirao na Katedri za op¬štu i komparativnu književnost na Novoj Sorboni (Pariz III). Smatra se jednim od najvećih savremenih srpskih pesnika. Njegove pesme uključene su u sve značajnije antologije srpskom pesništva, uključujući i one objavljene na francuskom, portugalskom i poljskom jeziku. Objavio je zbirke pesama: Sled (1983), Ta¬mna graditeljka (1988), Čežnja i gnev: putopisne pe¬sme i ode (1991), Bezimena nedelja (1994), Ritmovi megalopolisa (1997) i Lavirint kruga (2010). Dobitnik je nagrada „Smeli cvet“, „Stevan Pešić“ i „Dimitrije Mitrinović“. Prevodi sa francuskog i slo-vačkog jezika. Pesme i eseji su mu prevođeni na francuski, portugalski, ruski, bugarski, slovački, mađarski, slovenački, makedonski jezik i poljski jezik.

Pojedine pesme Radivoja Stanivuka mogu se pronaći na ovim linkovima:

http://polja.eunet.rs/polja432/432-17.htm

http://polja.eunet.rs/polja459/459-4.pdf

http://polja.eunet.rs/polja429/429-9.htm

http://www.biblvrbas.org.rs/sadrzaj/dokumenta/trag/Trag_4.pdf

http://www.scribd.com/doc/36174541/letopis-matice-srpske-1-2-2009

http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_484_1-2.pdf

http://www.diwanmag.com.ba/arhiva/diwan15_16/sadrzaj/sadrzaj15.html