Istorija  >  Savremeni Maglić

Tokom poslednje decenije XX veka i u Magliću se osetila blizina ratišta u Hrvatskoj i Bosni, tako da Maglić dobija svoje nove stanovnike. Ipak, nova doseljavanja su neznatna, pa tako broj stanovnika u 2002. godini u Magliću iznosi 2695, što je za 37 manje nego 1991. godine. Tokom ovog perioda Maglić je u potpunosti očuvao svoj multinacionalni karakter.

Tu deceniju karakteriše stagnacija u razvoju, kao posledica teške ekonomske situacije u zemlji. Ipak, u Magliću se kriza manje osetila nego u drugim delovim a zemlje. Tako se u ovoj deceniji otvara fabrika čipsa Marbo, koja uskoro postaje trgovački brend Maglića. Fabrika čipsa postojala je u Magliću još od kraja sedamdesetih godina prošlog veka, ali je nakon desetak godina rada prestala sa proizvodnjom.

U istoj deceniji otvara se moderna i reprezentativna sporska hala, a početkom novog milenijuma i moderan bazenski kompleks.

Nažalost, društveni i kulturni život u poslednjoj deceniji potpuno zamiru. Razočaranost neuspelom tranzicijom i rezultatima petooktobarske revolucije dovela je do sveopšteg defetizma.

Danas je Maglić višenacionalno naselje u kojoj živi više pripadnici više od 15 nacionalnosti, a najbrojniji su Srbi, Slovaci, Jugosloveni, Hrvati, Mađari i Vojvođani. Po brojnosti slede Makedonci, Crnogorci, Bugari, Romi, Nemci, Ukrajinci, Albanci, Muslimani, Slovenci...