Istorija  >  Maglić u okviru Habzburške monarhije

Nakon oslobođenja Bačke od vladavine Otomanske imperije, vlasti u Beču pozvali su zakonske naslednike oslobođenih poseda da se jave i preuzmu posede na koje imaju zakonsko pravo. Kako se zakonski naslednici Bulkesa nisu javili, Bulkes postaje krunski posed.
U spisima iz 1717. godine (pre prvog talasa kolonizacije) spominje se Bulkes kao pustara, koja 1723. pripada graničarima, odnosno nalazi se u sastavu Vojne granice. Oni su ovu pustaru koristili za ispašu rogate stoke. Godine 1728. ova pustara je naseljena, najverovatnije Srbims. Prema popisu iz 1720. godine, u Bačkoj je živelo 76.000 Srba, 22.000 Bunjevaca i Šokaca, 5000 Mađara i 750 Nemaca. Vojna granica se ukida 1745. godine, pa Bulkes ponovo postaje krunski posed.
Do naseljavanja Nemaca u Bačku nije došlo ni tokom prvog talasa kolonizacije (za vreme vladavine Karla VI), a ni za vreme Marije Terezije, prvenstveno zbog otpora grofa Gražalkovića, koji je u to vreme rukovodio kolonizacijom Vojvodine. Razlozi su u generalnom otporu ugarskog plemstva germanizaciji Vojvodine.
Do masovnije kolonizacije Bačke Nemcima dolazi tek za vreme vladavine Jozefa (Josifa) II. Tako se Bulkes kolonizuje 1786. godine, uglavnom doseljenicima iz Baden-Virtenberga, Rajnske oblasti i delom iz Francuske (Alzas i Lorena). Oko 1100 stanovnika uselilo se u 230 kuća. Za razliku od ostalih kolonista (tokom 18. veka Vojvodinu je kolonizovalo 13 različitih naroda, najviše Mađara, Nemaca, Srba, Rumuna, Bunjevaca, Šokaca, Slovaka, Rusina, Bugara, Francuza, Italijana, Španaca, Jevreja iz ostalih delova Austrougarske, odnosno Svetog Rimskog Nemačkog Carstva, kojim su upravljali Habzburzi), ali i Cincara, Roma, Jermena i drugih naroda iz Otomanske imperije), nemački kolonisti imali su brojne privilegije - dobijali su placeve sa baštom, bili su oslobođeni nameta. Vrlo brzo su ekonomski napredovali.
Među Bulkešanima tog vremena, sem Nemaca, bilo je i Mađara i Slovaka, koji su uglavnom činili poslugu i radnu snagu na imanjima. Bulkešani su se, osim poljoprivrede, vešto bavili i zanatstvom i građevinom.
Tokom 19. veka Bulkes/Maglić doživljava nagli rast, pa 1869. godine ima 2969, a 1900. godine preko 3000 stanovnika (ovaj broj nije dostignut nakon II svetskog rata). Inače, doseljenici u Vojvodinu bili su uglavnom iz jugozapadnog dela Carstva, u blizini granice sa Francuskom. Ovo područje bilo je izrazito pogođeno Tridesetogodišnjim ratom. Sem toga, pravilo da samo najstariji sin nasleđuje zemlju, ostavljalo je sve ostale potomke bez imanja. Ovo područje veličine 739 kvadratnih milja bilo je podeljeno na 92 kneževine.
Kolonizacija je uglavnom kretala iz grada Ulma, pa bi se Dunavom spuštali do Vojvodine. Neretko bi tokom puta bili napadnuti i opljačkani. Sam termin "Nemci" za nacionalnu odrednicu treba uzeti uslovno, s obzirom da se radilo o izrazito etnički i zavičajno različitoj grupaciji. Ovi "Nemci" gotovo da nisu imali razvijenu nacionalnu svest sve do posle 1. svetskog rata.
Više o istoriji Maglića iz ovog perioda može se pronaći na stranici:
http://www.bulkes.de/istoria.html