Istorija  >  Maglić u okviru Kraljevine Ugarske

Kraljevina Ugarska nastala je 1000. godine, a područje Bačke obuhvatala je nakon sloma Salanovog Vojvodstva. Stanovništvo Bačke u to vreme je bilo uglavnom slovensko (izmešano sa asimilovanim Panoncima, Jazigima, Gepidima i ostalima), a kroz vekove koji su usledili doseljavalo se i mađarsko stanovništvo. Grad Bač predstavljao je jedno od najvažnijih središta Kraljevine.
Negde u to vreme prvi put se u pisanim izvorima pominje i današnji Maglić.
Od 50 naselja u Bačkoj u 13. veku, jedno je i Kesi (Keszi). Ugarski kralj Stefan V darovao je kao nagradu za vernu službu Martinu i Kelemenu Marcelu 1263. godine dobro Kesi. Na ovom velikom gazdinstvu bilo je u to vreme osam sela, od kojih su danas sačuvana samo dva - Maglić i Petrovac. Da bi se tih osam naselja razlikovalo, imenu poseda je kod svakog naselja u prefiksu dodato ime njegovog vlasnika. Kako je vlasnik tadašnjeg Maglića bio Savolj, naselje je dobilo ime Savoljkesi, što se vremenom promenilo u Buljkes/Bulkes.
Naselje Savolj postoji danas i blizu jezera Balaton. Nema puno podataka o životu iz tog vremena, ali su te godine XIII i XIV veka bile sigurno godine prosperiteta iintenzivne trgovine, sa Bačem kao regionalnim centrom.
Postoje pretpostavke da je Dunav tada bio bliže Magliću, a severno od Maglića postojala je, na mestu gde je sada mala dolina, veća vodna površina - jezero, što je verovatno uticalo na izbor ove lokacije za naseljavanje.
Uvod u slom Kraljevine Ugarske bio je poraz u Mohačkoj bici, u kojoj je poginuo i ugarski kralj Lajoš II.
Većina ugarskih plemića je izabrala Jovana Zapolju za novog vladara 10. novembra 1526. godine. Manji deo plemića, pod nemačkim uticajem, koji su se nalazili u severnom delu tadašnje kraljevine je podržao Ferdinanda I, koji je bio predstavnik Habzburgovaca i Austrije. Još za života Lajoša II je bio napravljen sporazum, u svrhu stabilnosti i odbrane kraljevine od napada sa istoka, da Habzburgovci preuzmu vlast ako Lajoš II umre, a ne ostavi naslednika. To se upravo i dogodilo. Ferdinand je izabran za kralja severnog dela kraljevine u decembru 1526. godine, i od ovog vremena austrijski habzburški vladari nose titulu Kralja Ugarske. Jovan Zapolja je 29. februara 1528. pored podrške koje je imao u zemlji, primio priznanje i podršku od sultana Sulejmana Veličanstvenog. Ugarskom kraljevinom de fakto upravljaju Habsburgovci i Turci. Nakon pobede turske vojske kod Budima 1541. godine Ugarska je i zvanično podeljena između Ugarske i Austrije, pri čemu je područje Vojvodine ušlo u sastav Otomanskog carstva.